'GO_TO_FRONTPAGE' => '',

Förlaget kom till i Danmark

1999 föddes föregångaren till svenska-djur.se i Danmark. Kim Conrad Petersen hade under 10 års tid skrivit undervisningsmaterial inom NO för ett av de största förlagen i Danmark. På ett möte om internet, som på den tiden var förhållandevis nytt för familjer och skolor, fick han idéen till danske-dyr.dk. danske-dyr.dk blev en succé och fick ta emot undervisningsministeriets pris för årets bästa undervisningsmaterial 2004.

ConDidact i Sverige

När undervisningsministeriet i Danmark gav sitt pris till danske-dyr.dk hade arbetet redan börjat på andra sidan Öresund. Lärare, biologer och flera andra arbetade hårt för att hinna färdigställa svenska-djur.se, som utgår från det svenska skolverkets mål och riktlinjer. I november 2004 lanserades svenska-djur.se på skoldagarna i Malmö.

Svenska-djur.se spred sig till grundskolor och förskolor i Sverige. När världens-djur.se lanserades våren 2010 var det för många ett självklart val att börja abonnera även på detta läromedel. Hösten 2015 lanserades In-English-Please.se.

Det som kännetecknar ConDidacts läromedel är att de är nivådelade, så att eleven själv kan bestämma svårighetsnivån. ConDidacts digitala läromedel håller en hög kvalité, är anpassade för eleverna, kan användas både i skolan och hemma, hjälper lärarna i sitt planeringsarbete och är anpassade för eleverna så att de stimulerar inlärning.

ConDidact är idag ett aktiebolag med kontor i Lund.