'GO_TO_FRONTPAGE' => '',

Styrelsen _

Det är ConDidacts styrelse som har det överordnade ekonomiska och strategiska ansvaret för verksamhetens utveckling. Styrelsen följer med i vad som händer på marknaden. Den lägger strategin för den eller de vägar som verksamheten ska gå och den är med och bestämmer och definierar hur verksamhetens överordnade uppgifter ska lösas.