'GO_TO_FRONTPAGE' => '',

In-English-Please.se _

In-English-Please.se är ett digitalt läromedel som vänder sig till elever i årskurs 3-9. Här får du ett stort bibliotek med böcker som alla finns på tre nivåer med tillhörande uppgifter.

Med In-English-Please.se utvecklar eleverna förmågan att förstå och tolka innehållet i talad och skriven engelska samt utvecklar den kommunikativa förmågan. Eleven får träna sig i att använda verktyg för kommunikation, skapande och lärande.

Gå till In-English-Please.se


Lätt att använda _

Designen på In-English-Please.se är intuitiv, så att eleverna snabbt finner de önskade böckerna och de tillhörande uppgifterna. Lärarna kan följa de enskilda eleverna och se vad och hur mycket de läst samt vilka uppgifter de besvarat både i skolan och hemma.

Abonnemang och provabonnemang _

När din skola abonnerar på In-English-Please.se har alla lärare och elever obegränsad tillgång dygnet runt både i skolan och hemma.

Om ni önskar testa In-English-Please.se, innan ni beställer ett abonnemang, kan ni beställa 14-dagars provabonnemang.

Läs mer om abonnemang här

Kurser och workshop _

Få ut mer av ditt abonnemang med en workshop för hela kommunen eller en kortare skypepresentation med dina kollegor på skolan. Oavsett vad ditt behov är finner vi en lösning som passar dig.

Läs mer om kurser här

Fakta _

Böcker om:

  • Wildlife
  • Countries
  • Technology
  • Sports
  • Youth Culture
  • Music

Alla böcker finns på tre nivåer

Uppgifter till alla böcker:

  • Did you get it?
  • Work with words
  • Present

Det tillkommer nya böcker hela tiden