Tre minuter kunskap

Vad är moms?

Vad är moms

Vad är moms

Moms är något som nästan alla i hela världen betalar när något köps. I andra länder kan det gallas för value added tax eller general service tax, men i Sverige kallas det för moms. Kortfattat kan moms förklaras som en typ av skatt eller mervärdesskatt som betalas till den svenska staten vid köp av olika typer av varor och tjänster. Själva skattesatsen varierar mellan olika länder då det är politiker som bestämmer det. I Singapore är momsen bara 7 procent, medan den i Sverige kan variera mellan 6 och 25 procent. Detta gör att moms kan uppfattas som ett komplext ämne. Därför kommer denna artikel kolla närmre på ett par grundläggande saker när det kommer till moms och stort fokus kommer att ligga på Sverige.

Hur fungerar moms?

Momsen är en slags skatt på varor och tjänster och den är generellt sett nästan alltid inräknad i priset. Detta innebär att en vanlig svensk som går till affären faktiskt köper produkterna för det pris som står på skyltarna i affären. Detta är inte fallet i USA exempelvis där momsen oftast läggs på vid kassan. På så sätt stämmer alltså inte priserna på matbutikerna i USA helt och hållet. Detta är något som också finns i Sverige, framförallt när det kommer till företag som säljer tjänster till andra företag. I detta fall är det vanligt att företag erbjuder tjänster till andra företag genom att skriva grundpriset utan moms.

Momssatser i Sverige

Momssatser i Sverige

När det kommer till själva skatten som ska betalas i Sverige så varierar denna kraftigt. På vanliga tjänster som erbjuds mellan företag ligger momsen på 25 procent. Men när det kommer till momssatsen på mat, restauranger och camping så är den bara 12 procent. Anledningen till detta är att svenska staten vill stimulera konsumenter att äta ute och liknande. Om momsen är för hög kan det göra att befolkningen i Sverige blir mer restriktiv när det kommer till shopping. Den allra lägsta momssatsen i Sverige är 6 procent och denna gäller framförallt på böcker, transport för privatpersoner och olika entréavgifter. Återigen handlar det om att den svenska regeringen vill stimulera ekonomin på olika sätt och göra att branscher med låga transaktionssummor kan förlita sig på att fler konsumenter lockas på grund av ett lägre pris.

Vad är ingående och utgående moms?

När det kommer till att redovisa och betala moms måste alla företag som säljer tjänster eller varor i Sverige ta betalt med moms från kunderna. Antingen görs detta genom att lägga på momsen på grundpriset och presentera totalsumman för kunden, eller skriva priset plus procentsatsen. På så sätt är faktiskt momsen inte en kostnad för företagen, utan det är en typ av skatt som tas ut av kunden och redovisas till Skatteverket vid den årliga deklarationen. Detta kallas för utgående moms.

När det kommer till ingående moms är detta när företag köper in tjänster eller varor och betalar moms. Detta ska också redovisas i den årliga deklarationen. Beroende på hur mycket ingående och utgående moms som ett företag har kommer företaget antingen få tillbaka eller betala mellanskillnaden av dessa. Redovisningsskyldigheten för företag varierar beroende på företagets totala omsättning.

Moms i framtiden

När det kommer till moms i Sverige är detta ett hett ämne bland politiker. Partier som Moderaterna och Kristdemokraterna vill nämligen sänka momsen inom en del sektorer för att stimulera ekonomin. I grund och botten är momsen en typ av skatt. Generellt sett kan man därför säga att partier på högerkanten vill sänka den. Å andra sidan vill partier på vänstersidan hålla den hög för att få mer intäkter till staten. Sverige har dock en relativt hög momssats i jämförelse till andra länder.

Lämna ett svar