Kategorier
Tre minuter kunskap

Vad är clearingnummer

Ett clearingnummer är något som alla människor i Sverige har, åtminstone om man är innehavare av ett bankkonto. Clearingnumret förklarar nämligen vad det är för bank som du använder dig av och används som en form av identifikation. Numret kan bestå av antingen fyra eller fem siffror och hur många just du har beror således på vilken bank du använder dig av.

Vad är clearingnummer

Clearingnumret kommer du att använda dig av vid ett flertal tillfällen under ditt vuxna liv. Du använder dig av det när du har fått ett lån beviljat och ska lämna ut information om ditt bankkonto, men du använder det också i samband med transaktioner och överföringar från en bank till en annan. Clearingnumret beskriver då vilken bank som överföringen ska gå till.

Löpnummer och clearingnummer

Har du ett svenskt bankkonto så har du både ett löpnummer och ett clearingnummer. Clearingnumret är de siffror som befinner sig innan bindestrecket, medan löpnumret är de resterande. Det är åtminstone så det visar sig på de allra flesta banker, men variationer kan förekomma. Ett löpnummer består vanligtvis av sju eller fler siffror. Det gör att du får ett bankkontonummer med sammanlagt 11 siffror, som är uppdelade i två olika delar.

Dessa två delar består alltså alla svenska bankkonton av, men hur man benämner sitt bankkonto kan variera. Vissa banker väljer att endast låta löpnumret benämnas, medan andra väljer det fullständiga och 11-siffriga alternativet. Clearingnumret används alltså för att beskriva vilken bank ett specifikt bankkonto tillhör.

Clearingnummer vid en överföring

Ett clearingnummer behöver du alltid använda dig av om du ska överföra pengar från en bank till en annan. Idag kan man föra över pengar med hjälp av Swish, och då behövs inget clearingnummer eller löpnummer anges. Detta gäller dock enbart för den som gör själva överföringen. För att kunna skicka eller ta emot pengar med Swish behöver kontot kopplas till appen.

Vid en överföring ska alltså både clearingnummer och löpnummer anges. Clearingnummret anges alltid först och därefter anges löpnumret. Även om användandet av clearingnummer är svenskt, så är det många utländska banker som har samma typ av system, eller något som åtminstone liknar den svenska kodningen. Ska du göra en utländsk överföring behöver du dock inte fundera över clearingnummer. I dessa fall brukar man använda dig av BIC för att transaktionen ska nå rätt bankkonto, bank och land.

Hitta ditt clearingnummer

Ibland kan det vara så att man helt enkelt inte vet vilket clearingnummer man har, men det finns lösningar på problemet. På internet kan du hitta ett flertal sidor som listar alla storbanker i Sverige och vilket clearingnummer som dessa har. Som tidigare nämnt är det vanligast att ha en kod på 4-5 siffror, men vissa banker väljer att ha en clearingnummer-serie. En clearingnummer-serie är flera olika clearingnummer, som ändå går till en och samma bank. Vill du inte använda dig av en hemsida eller har du inte tillgång till internet kan du med fördel kontakta din bank och fråga vilket clearingnummer som gäller. Dessa två är det absolut snabbaste och säkraste sätten att få tag på koden.

Är ett clearingnummer ett måste?

I Sverige använder sig alla banker av ett clearingnummer som en form av identifiering. Vill du använda dig av ett svenskt bankkonto kommer du alltså att behöva ha ett clearingnummer. Tycker du att det är jobbigt att memorera detta kan du sköta transaktioner och överföringar med Swish, men att veta om sitt clearingnummer är nödvändigt i många andra situationer, t.ex. när du ska lämna ut dina kontouppgifter till en ny arbetsgivare eller när du ska ta ett lån och behöver ange vilket konto du vill att pengarna ska sättas in på.

Kategorier
Tre minuter kunskap

Vem är Kamala Harris?

Kamala Harris

Den 11 augusti år 2020 stod det klart att Kamala Harris skulle bli Bidens parhäst och Demokraternas förslag som vicepresidentkandidat. Nomineringen av vicepresidentkandidaten år 2020 har varit extra viktig. Bakgrunden till att Kamala Harris kommit att bli en viktig symbol vilar på den politiska utvecklingen i USA under Trumps mandatperiod som president. Under Trumps mandatperiod har USA skakats av skandaler och många inre konflikter. Kamala Harris är den första svarta vicepresidentkandidaten i USA:s historia. Harris kandiderade först för att bli Demokraternas presidentkandidat inför valet men fick vika sig då hon inte fick tillräckligt med stöd. Men vem är hon och varför är hon så viktig inför presidentvalet trots att hon är vicepresidentkandidat?

Kamala Harris bakgrund

Harris är 55 år och har en gedigen bakgrund inom politiken. Hennes föräldrar är invandrade från Jamaica och Indien. Hon växte upp i Kalifornien och var en av de skolbarn som fick möjlighet att bussas till annat skoldistrikt vilket är ett projekt för att minska segregeringen. USA är fortfarande segregerat mellan afroamerikaner och vita på många sätt vilket avspeglar sig i skolan. Harris fick möjlighet att gå i skola i Berkeley som är dominerat av vita elever. Möjligheten till en bättre skolan gjorde att Harris senare kom in på Howard University i Washington DC och avlade en examen i statsvetenskap och nationalekonomi. Efter det avlade hon en juristexamen vid University of California. Harris är den första svarta kvinnan som blivit distriktsåklagare i San Francisco och den första svarta kvinnliga justitieministern i Kalifornien. År 2016 vann Harris också senatsvalet i Kalifornien. Politiskt är hon mittendemokrat vilket demokrater på vänsterkanten kritiserar henne för. Samtidigt får hon kritik från Republikanerna för att vara vänsterextrem. Ser man till den ekonomiska politiken hon förespråkar går det direkt att avfärda att hon skulle vara annat en än mittendemokrat.

Varför så kontroversiell?

Sedan Trump blev president år 2016 har USA präglats av många inre konflikter. Trump anklagas för att föra en direkt rasistisk politik och en ekonomisk politik som endast gynnar de rika. Dessutom har hans val av exempelvis Brett Kavanaugh till Högsta Domstolen varit mycket kontroversiellt. Framför allt eftersom Kavanaugh anklagats för sexuella övergrepp, för att vara mot kvinnors rättigheter och inte kompetent nog för jobbet. Harris var mycket tuff mot Kavanough när hon frågade ut honom inför tillsättandet till Högsta Domstolen. Vidare har det blossat upp våldsamma konflikter mellan polis och afroamerikaner. De våldsamma protesterna bröt ut i samband med att polisen dödade en svart man vid namn George Floyd genom att sätta knäet på hans hals tills han kvävdes. Samtidigt så var detta bara en av de många gånger som polisen agerat med övervåld mot afroamerikaner. Att Biden valde en svart kvinna i ett land som anklagas för att ha ett rasistiskt system är inte förvånande och Harris är mer än kompetent nog att axla rollen. Trump kritiserade genast valet och anser att Harris är en hemsk människa vilket var föga förvånande då han sedan tidigare fått extremt mycket kritik av Harris.

Kritik och beröm

Det är inte bara Republikanerna och Trump som kritiserar Kamala Harris. Från Demokraterna på vänsterkanten har hon fått mycket kritik för sitt agerande som åklagare och hon anses inte vara tillräckligt progressiv. För många afroamerikaner representerar hon också det system som de protesterar mot. Många anser också att hon inte är tillräckligt vänster för att locka de många Demokrater som tilltalades av Bernie Sanders. Samtidigt ses hon som en av de mest kompetenta att bli USA:s både första kvinnliga och första svarta kvinnliga vicepresidenten. Hennes gedigna erfarenhet inom juridik och nationalekonomi samt erfarenhet inom politiken gör att valet inte kan kritiseras utefter exempelvis kvotering. Biden är 77 år och Harris som är betydligt yngre med sina 55 år gör att det skapas en yngre dynamik vilket anses positivt. Hennes smeknamn är också Kamala ”den orädda” då hon är vältalig och genom sin juridiska skolning mycket bra retoriker. Något som Biden själv fick känna av flertalet gånger när de debatterade inför nominering av presidentkandidaturen. För många är det självklart att Biden och Harris kommer vinna valet den 3 november men mycket kan hända i politiken.

Kategorier
Tre minuter kunskap

Vad är moms?

Vad är moms

Moms är något som nästan alla i hela världen betalar när något köps. I andra länder kan det gallas för value added tax eller general service tax, men i Sverige kallas det för moms. Kortfattat kan moms förklaras som en typ av skatt eller mervärdesskatt som betalas till den svenska staten vid köp av olika typer av varor och tjänster. Själva skattesatsen varierar mellan olika länder då det är politiker som bestämmer det. I Singapore är momsen bara 7 procent, medan den i Sverige kan variera mellan 6 och 25 procent. Detta gör att moms kan uppfattas som ett komplext ämne. Därför kommer denna artikel kolla närmre på ett par grundläggande saker när det kommer till moms och stort fokus kommer att ligga på Sverige.

Hur fungerar moms?

Momsen är en slags skatt på varor och tjänster och den är generellt sett nästan alltid inräknad i priset. Detta innebär att en vanlig svensk som går till affären faktiskt köper produkterna för det pris som står på skyltarna i affären. Detta är inte fallet i USA exempelvis där momsen oftast läggs på vid kassan. På så sätt stämmer alltså inte priserna på matbutikerna i USA helt och hållet. Detta är något som också finns i Sverige, framförallt när det kommer till företag som säljer tjänster till andra företag. I detta fall är det vanligt att företag erbjuder tjänster till andra företag genom att skriva grundpriset utan moms.

Momssatser i Sverige

Momssatser i Sverige

När det kommer till själva skatten som ska betalas i Sverige så varierar denna kraftigt. På vanliga tjänster som erbjuds mellan företag ligger momsen på 25 procent. Men när det kommer till momssatsen på mat, restauranger och camping så är den bara 12 procent. Anledningen till detta är att svenska staten vill stimulera konsumenter att äta ute och liknande. Om momsen är för hög kan det göra att befolkningen i Sverige blir mer restriktiv när det kommer till shopping. Den allra lägsta momssatsen i Sverige är 6 procent och denna gäller framförallt på böcker, transport för privatpersoner och olika entréavgifter. Återigen handlar det om att den svenska regeringen vill stimulera ekonomin på olika sätt och göra att branscher med låga transaktionssummor kan förlita sig på att fler konsumenter lockas på grund av ett lägre pris.

Vad är ingående och utgående moms?

När det kommer till att redovisa och betala moms måste alla företag som säljer tjänster eller varor i Sverige ta betalt med moms från kunderna. Antingen görs detta genom att lägga på momsen på grundpriset och presentera totalsumman för kunden, eller skriva priset plus procentsatsen. På så sätt är faktiskt momsen inte en kostnad för företagen, utan det är en typ av skatt som tas ut av kunden och redovisas till Skatteverket vid den årliga deklarationen. Detta kallas för utgående moms.

När det kommer till ingående moms är detta när företag köper in tjänster eller varor och betalar moms. Detta ska också redovisas i den årliga deklarationen. Beroende på hur mycket ingående och utgående moms som ett företag har kommer företaget antingen få tillbaka eller betala mellanskillnaden av dessa. Redovisningsskyldigheten för företag varierar beroende på företagets totala omsättning.

Moms i framtiden

När det kommer till moms i Sverige är detta ett hett ämne bland politiker. Partier som Moderaterna och Kristdemokraterna vill nämligen sänka momsen inom en del sektorer för att stimulera ekonomin. I grund och botten är momsen en typ av skatt. Generellt sett kan man därför säga att partier på högerkanten vill sänka den. Å andra sidan vill partier på vänstersidan hålla den hög för att få mer intäkter till staten. Sverige har dock en relativt hög momssats i jämförelse till andra länder.

Kategorier
Tre minuter kunskap

Vad är min bil värd?

Alla bilägare har någon gång funderat på vad deras bil är värd. Kanske är det för att man går i säljartankar och vill byta till sig en nyare bil eller så vill man bara veta hur mycket pengar som finns att hämta i bilen. Idag finns det flera sätt att gå tillväga för att värdera sin bil. Det vanligaste är att man använder sig av de tjänster som finns tillgängliga på nätet, men man kan också besöka en bilhandlare som kan värdera bilen åt en.

Få din bil värderad online

De bilvärderingstjänster som finns på nätet är enkla och snabba att använda sig av. Här kan du i många fall få bilen värderad helt gratis. Det som är viktigt att tänka på är att bilens skick inte alltid tas i full beaktande. Orsaken till detta är helt enkelt för att sajterna använder sig av standardmallar där du fyller i information om ditt fordon. Risken är då stor att du får ett högre (eller lägre) belopp än vad din bil egentligen är värd om den hade värderats av en bilhandlare på plats.

Många onlineföretag att välja mellan

Det finns många företag på nätet att använda sig av när du vill värdera din bil online och kostnadsfritt. Här kan du bland annat använda dig av autouncle.se, men även Mekonomen finns möjlighet att värdera snabbt och smidigt. Det enda som krävs för att du ska kunna värdera över nätet är att du har den information som krävs och en enhet som är uppkopplad till internet. Idag kan du med fördel värdera bilen i din mobiltelefon eller surfplatta om du önskar och du får ett ungefärligt pris direkt på skärmen. Detta är ett mycket bra alternativ för den som bara vill veta på ett ungefär vad bilen har för värde och som inte planerar att utföra en privat bilaffär inom den närmsta tiden. För privata affärer finns det andra och bättre alternativ som ger en mer korrekt värdering av fordonet.

Värdet på bilen minskar för varje år

Värdeminskning på bil

Det flesta bilägare är medvetna om att bilens värde kommer att sjunka för varje år som går. Det är egentligen ingenting som är konstigt, även om det inte är speciellt kul. Man brukar säga att en ny bil minskar cirka 20 % i värde årligen. Det betyder att värdet är nere på hälften, efter loppet av tre års användande. Hur mycket bilen kommer att minska beror dock på ett flertal olika faktorer. Hur du har skött om din bil och hur långt du har kört den är avgörande, men även bilens märke har stor betydelse. Vissa bilar är helt enkelt mer populära än andra. Sen kan det naturligtvis vara så att vissa bilmärken har ett högre värde ju nyare de är, medan vissa bilmärken har ett högre värde ju äldre de är. För det sistnämnda gäller det dock att bilen är bra omhändertagen och inte har rost eller stora skador och problem.

Värdera bilen manuellt

Den som inte vill använda sig av en onlinetjänst och få en mer korrekt värdering kan istället värdera sin bil manuellt. Med det menas att en värderingsman gör en ordentlig genomgång av hela bilen och tittar på alla de aspekter som kan höja eller sänka värdet. Hur mycket en värdering av en värderingsman kommer att kosta är väldigt varierande. Det är inte ovanligt att priset hamnar någonstans mellan 1500-2000 kronor, medan vissa bilhandlare för begagnade bilar kan värdera kostnadsfritt. Ska du utföra en privat bilförsäljning kan en manuell värdering vara det bästa alternativet. På så sätt kan både köpare och säljare få en opartisk värdering av bilen.